lördag 26 mars 2016

Omplaceringar

Jag har gjort två omplaceringar de senaste veckorna. Jag sålt av Volati pref i min vanliga depå och köpt in dem in min kapitalförsäkring och passade då på att öka med 40 stycken.

Jag har även varit skeptisk mot Oscar Prop. pref pga av ökande risk med privata bostäder i mina ögon. Jag tycker också att de inte vårdar sin valuta genom att de emitterar nya preffar. Sålde 300 för 243 och köpte 750 Saltängen istället. Viss risk där också såklart men inte kopplat till den bubblande privatbostadsmarknaden. De har också kommit ner en bit i pris jämfört med i höstas.

onsdag 2 mars 2016

Spread Handelsbanken

Roligt att Dagens Industri uppmärksammat den rekordstora spreaden mellan A-och B-aktierna. Det är en strategi som jag tillämpar och som jag skrivit om tidigare. Tidigare så har det varierat mellan dagar viljen aktie som varit högst värderad. Det innebär ett enkelt och riskfritt arbitrage som kunnat ge ytterligare en eller två årsutdelnigar under loppet av några månader. Tyvärr sitter jag nu fast med  A-aktier men det är bara att ha tålamod då det vänder förr eller senare.

söndag 28 februari 2016

Utdelningsäsong

Nu när de flesta bolagen lämnat sin årsrapport så är det lockande att summera årets utdelningar eller i varje fall göra en lite mer välgrundad prognos. Så här ser årets prognos ut även om några bolag ännu inte har rapporterat samt stor osäkerhet avseende Ferronordic Machines.Utdelningar 2016 Total
Avanza 10 815
Amasten pref 7 400
Beijer Alma 2 584
Bilia 1 500
Boform pref 10 400
Castellum 2 729
Coor 3 788
Corem pref 10
Eolus Vind 3 150
Fabege 1 190
Ferronordic Machines 5 670
Industrivärlden 10 225
Kallebäck Prop  2 500
Preferenslån onoterad 2 450
Lundberg 2 332
Oscar pref 6 000
Ratos 12 838
Sandvik 7 425
Rabbalshade Kraft 0
Sagax pref 28
SAS pref 1 050
SCA 1 725
SEB 4 247
SHB 11 898
SJR 19 314
Skistar 224
Volati pref 9 280
Volvo 3 681
Öresund 13 095

157 548


Addvise 3000


Total 160 548


På utdelningsfronten är det alltså all time high. Här är en tillbakablick på de senaste fem åren. Jämförbarheten haltar då jag inte tagit med utdelning av värdepapper eller utdelning genom inlösenaktier. Således skulle det i princip bli oförändrad utdelning mellan 2015 och 2016 om man tog hänsyn till de inlösenaktier som Eolus Vind delade ut förra året (beloppet var 21 000 kr)

År Summa av Belopp
2010 57 200
2011 74 149
2012 114 282
2013 90 352
2014 113 927
2015 143 184
Totalt 593 095lördag 27 februari 2016

Återblick på de senaste åren

Under den senaste tiden har mitt aktieintresse vaknat till liv igen. Jag har lagt mer tid än tidigare på att titta på olika företag, läsa aktiebloggar och även läst en bok om utdelningsaktier. Det började då klia i fingrarna igen och härmed blir det ett nytt blogginlägg vilket blir det första sedan 2011!

Det är svårt att summera mina investeringar under de här åren. Det har varit ömsom vin och ömsom vatten. Två stora misstag har varit konvertibler i PA Resources och Lappland Goldminers vilket kostat mig uppemot 160 000 kr i förluster. Den senare var ett bra tradingcase (mycket stor spread) men det hjälpte inte då fundamenta var mycket svaga och guldpriset inte höll upp. Andra investeringar har varit bättre såsom SJR, Öresund, Handelsbanken samt Avanza. Under det senaste två åren har jag tycket att börsen varit ganska dyr och att det har varit svårt att hitta bra köp. Jag har också haft en del farhågor om fastighetsmarknaden och då främst privatbostäder men kopplat till det även en del farhågor kring de börsnoterade bolagen som främst har kommersiella fastigheter. Tyvärr har jag inte varit konsekvent i mitt agerande och har legat mer eller mindre fullinvesterad samt återinvesterat utdelningar.

Under det senaste dryga halvåret har jag fokuserat en del på Handelsbanken. Jag har gjort en del arbitrage mellan A- respektive B-aktier och återinvesterat vinsten dock till kurser mellan 120 och 132. Handelsbanken är ett av de innehav där jag har höga förväntningar på lång sikt. Jag tycker de jobbar bra, håller hårt i pengarna vilket är kopplat till deras unika kultur, hög avkastning på eget kapital samt de bästa tillväxtcaset på långsikt bland storbankerna med deras växande bankrörelser i Storbritannien och Nederländerna. Här var jag lite mer stringent och gjorde ett stort köp via mitt bolag i början av januari till kursen 97,80, vilket hittills ser vältajmat ut.

Ny aktie i portföljen blev Beijer Alma. Stark historik, hög utdelning och möjligheten till tillväxtdrivande förvärv är vad som tilltalar mig. Detta är en aktie som jag bevakar för att göra ytterligare köp i.

Jag gjorde dessutom en aktieväxling nu i veckan. Ut åkta halva innehavet i SCA (den del som jag har i kapitalförsäkringen) då jag tycker den dragit iväg väl högt jämfort med historiska multiplar. Utdelningen är inte heller något som möter mina förväntningar. Högt ställda förhoppningar på en uppdelning av bolaget tror jag också drivit upp kursen men på den punkten är jag inte övertygad om att Industrivärden (läs Lundberg) är inne på samma spår. Istället för SCA blev det en post i Coor där jag gillar utdelningen, låga PE-tal samt tillväxtpotentialen. 

Det blev även ett mycket litet men lite mer spekulativ tilläggsköp i Ferronordic Machines. Den förra rapporten gav intryck om viss stabilisering och att de kunde krympa kostnadsmassan. Bokslutet som kom tycker jag gav mig stöd i den analysen. Jag tycker att de på ett mycket skickligt sätt kunnat navigera i en mycket svår marknad genom att fokusera på eftermarknad och begagnataffär samt nya kundsegment. Dock är risken fortsatt mycket hög.

onsdag 16 november 2011

Öresund

Trevlig kursutveckling idag i Öresund efter annonseringen om att bolaget delas i två delar. Vet ej hur jag ska se på saken och jag är inte längre lika övertygad om att de två herrarna är fullt så goda vänner längre. Innehållsmässigt så tycker jag attdet finns innehav som jag gillar i båda de nya bolagen.

Jag kan också berätta att jag har ökat något i PA Resources konvertibel, har nu totalt 122 000 kr i nominellt belopp. Med produktionen från nyöppnade fältet Aseng så kan botten vara passerad och fältet bidrar positivt till bolagets finansiella position. Därmed bedömer jag att risken minskar och att konvertibeln kan handlas upp något.

måndag 14 november 2011

Nystart bloggandet

Det är en underdrift att konstatera att det blir lite tid över med småbarn hemma. Ändå tänkte jag slå på trumman för en nystart av bloggandet. Dock får det ske i blygsam skala. Första målet blir att uppdatera mina innehav. Jag kan dock konstatera att en del har hänt med portföljen under ett och ett halvt år.

Den sista ändringen skedde dock idag då delar av innehavet av Seco Tools såldes. Pga av budet från Sandvik så skulle jag få en alldeles för stor post Sandvikaktier om jag accepterade budet. Så ut åkte Seco Tools och istället kom Öresund in. Jag gillar flera av deras innehav såsom Avanza, Fabege, Skistar, Bilia, Klarna etc samt att de har en aktieägarvänlig profil med hög utdelning och återköp/inlösen.

tisdag 9 februari 2010

Eltankar

Jag har läst mycket den senaste tiden om elmarknadens påstådda katastrofala tillstånd med pristoppar under effektbrist nu i vintertider. Bortsett från att principen om fri prissättningen (läs marginalprissättning) så är elcertikaten ifrågasatta av många. Detta har bland annat lett till att vindkraft är i skottgluggen där jag har två investeringar, nämligen Eolus Vind och Rabbalshede Kraft. Visst, det är en kostnad som belastar köpare av el och kritikernas kalkyl är i korthet följande: marknadspriset på elcertikat gånger kvotplikten per kilowatttimme. Vad de inte tar med i beräkningen är att endast el från nybyggd förnyelsebar produktion tilldelas certifikat under en period på 15 år. Därför är kritikerna helt fel ute då de hävdar att kvotplikten för elcertikat enbart är kostnad. Eftersom el är marginalprissatt så sänker det ökade utbudet av el jämviktspriset (allt annat lika). Jag sticker här och nu ut hakan och säger att nettoeffekten skulle kunna vara en kostnadsminskninbg för elköpare. Någon som har andra åsikter?