söndag 24 september 2017

Arbitrage Balder preferensaktie

Jag har nu tagit position i Balder pref inför förmodad inlösen 12 oktober. Köpte i fredags 550 st för 348,48 och positionen är helt lånefinansierad. Avkastning är ca 6,9 % i årstakt. Måttligt avkastning förvisso men som går mot det oändliga då allt är lånefinansierat.

onsdag 15 februari 2017

Det blev ett byte - ökar i Ferronordic

Jag sålde Beijer Alma igår och hade förhoppningar att köpa tillbaka det billigare. Jag har funderat ytterligare och anser att uppsidan i Beijer Alma är begränsad. Dock steg de upp till 250 idag så jag har fel än så länge men har som jag nämnt svårt att se vad som skall dra upp kursen ytterligare. Det är ett fint och välskött bolag så jag hoppas att man ta in den i portföljen längre fram. Beijer Alma är på bevakningslistan för potentiella köp.

Istället för att sitta och vänta på en sättning i Beijer Alma så ökade jag ytterligare i Ferronordic. Jag köpte 85 st till kursen 918 kr. Jag ser potential i Ferronordic preffen med successivt ökande utdelning och att de siktar på notering av stamaktierna vilket ger rabatt på stamaktier eller en cashoption på 1200 kr per aktie. Mitt totala innehav är nu 310 st och utgör 7,8% av portföljen.

En bieffekt av att öka i Ferronordic med dess höga direktavkastning är att mina förväntade utdelningar ökar och är nu drygt 200 000 för 2017 under förutsättning att Ratos inte sänker nu på fredag. Det hade varit fantastiskt att uppnå en sådan milstolpe!

tisdag 14 februari 2017

Beijer Alma Q4 2016

Som väntat var Beijer Almas Q4 ingen riktig överraskning åt något håll. Dock tyckte jag att det var något blandad hand med svagheter bortsett från Lesjöfors. Givet kursnivån så känns den något dyr. Direktavkastning är också låg jämfört med historiska nivåer med 9,50 per aktie i utdelning vilket ger 3,9%. Jag sålde mina 300 aktier idag och hoppas kunna köpa tillbaka min post något billigare framöver.

Beijer Tech har länge haft problem och bland annat har man tidigare bytt ledning för bolaget. I Q4 minskar försäljningen och man tar engångskostander för att sänka kostnadsnivån. Hoppas att det är en strukturell kostandssänkning så att man kan få leverage på omkostnaderna vid lite tillväxt och inte bara en anpassning till permanent lägre försäljning (i så fall någon slags "rörliga fasta kostander").

Habia Cable har omsättningsmässigt ett rekordkvartal, dock äter man orderbok och guidar för ett något svagare 2017.

Lesjöfors får klart godkänt av mig. Man ökar omsättningen i Q4 och har också en stark orderingång. Man guidar för att den goda utvecklingen håller i sig in i Q1.onsdag 8 februari 2017

Handelsbanken Q4 - mina iakttagelser

Rapporten blev lite av en kalldusch på marknaden. Oväntat höga kreditförluster, sänkt utdelning och önskan att hålla en hög marginal mot kapitalkraven bidrog till nedställ i aktiekursen . Den sänkta utdelningen var en besvikelse för mig då jag hade hoppats att den skulle hållas oförändrad. När jag läst på under dagen så har en del kommentarer från ledningen ändå fått mig att mildra den besvikelsen. Nedan är några av dessa lite mer positiva punkter:

-Kreditförluster har realiserats under kvartal fjärdekvartalet. Positivt är att att andel osäkra fordringar är stabilt jämfört med Q3, marginell minskning till 0,16% jämfört med 0,17%. Q4 2016 0,21% så man går in i 2017 med en bättre sits än föregående år.
-Som konservativ bank önskar man hålla en buffert över kapitalkrav. Uttalanden om att utlåningstillväxten består och att det finns potential för ytterligare tillväxt tolkar jag som att det finns möjligheter att förränta den där enkronan i sänkt utdelning. Analytiker har också kommenterat utlåningsmixen och dess koppling till kapitalkrav, Ej fastighetsrelaterat och då främst företagslån gissar jag har högre kapitalkrav. Jag återkopplar det till Handelsbankens mix av marknader och var tillväxten ligger. Tittar man då på marknaderna utanför Sverige där tillväxten finns så har de större andel utlåning till företag.
-Tillväxtcaset består. Rörelseresultat i lokal valuta helår 2016: NL +130%, UK +6%. NL ser ut att ha nått någon slags breakeven i kostnadstäckning.

Har uppdaterat min sammanställning över antal kontor. I Sverige minskar kontoren men det återstår neddragningar jämfört med de 50-60 kontor som tidigare kommunicerats gällande sparprogrammet.


-->
SEUKNL
Q4 201643520725
Q3 201645420525
Q2 201646320423
Q1 201646320023
Q4 201546319723
Q3 201546319523
Q2 201546318722
Q1 201546318022
Q4 201446317820
Q3 201446217320
Q2 201446217018
Q1 201446216618
Q4 201346216116
Q3 201346115116
Q2 201346114715
Q1 201346113815
Q4 201246113313
Q3 201246112412
Q2 201246111712

måndag 6 februari 2017

Uppföljning arbitrage Handelsbanken samt fundering kring tillväxtcaset

Som jag skrev i mitt förra inlägg kunde jag inte avsluta hela arbitraget i fredags. Så efter öppningen i morse köpte jag in återstoden dvs 267 st Handelsbanken A. Såg senare att att spreaden ökade igen och jag hade kvar 866 st Handelsbanken B. Sålda dessa för 136,10 och köpte 868 A-aktier för 135,50. Senare under dagen ökade spreaden ytterligare vilket är näst intill omöjligt att förutse. Passade då på att flippa barnens depåer samt min sambos och vår husreservepå. En bra dag för oss och inte minst Avanza som tjänade runt 650 kr i courtage på dagens karusell. Tur man är aktieägare också i Avanza. Totalt uppgår nu mitt innehav i Handelsbanken till 1 992 st.

Om ett par dagar blir det spännande då Handelsbanken släpper sin årsrapport. Den väntas kl 07.00 på onsdag så nu får jag ställa klockan tidigt.

Jag har inga specifika förväntningar utan väntar mig ett stabilt kvartal och oförändrad utdelning. Sänkt utdelning skulle vara en besvikelse. Anledningen till att jag är aktieägare i Handelsbanken är att de är duktiga på att hantera risk (dvs undvika kreditförluster över konjukturcykler) samt att de är ett dolt tillväxtcase. Jag har stora förhoppningar kring deras växande rörelser i Storbritannien och Nederländerna.  Nedan är en sammanställning av antalet kontor från 2012 och framåt. Jag tror att UK och NL kan bli riktigt intressanta på om 5 till 10 år.

Det är också ett intressant trendskifte i Q3 i Sverige där antalet kontor minskar. Jag kan inte hjälpa att jämföra med debatten om HM, dvs fysiska affärer vs e-handel. I Handelsbankens fall kan man också undra vad fintech innebär på sikt. Hur som helst är jag övertygad om att mer komplicerade affärer och företagssidan kan ha ett annat behov av att mötas och där allt inte kan skötas via datorn. Storbankerna kan också via bolån kräva in privatkundernas hela engagemang vilket är till deras fördel. Det som skulle kunna vara en tuff nöt för just Handelsbanken är hur ett ökat online-engagemang påverkar kulturen med en nyckelroll för den lokale kontorschefen. Kan det vara ett dilemma likt ICAs sits med e-handel och de fristående handlarna?


-->
SEUKNL
Q3 201645420525
Q2 201646320423
Q1 201646320023
Q4 201546319723
Q3 201546319523
Q2 201546318722
Q1 201546318022
Q4 201446317820
Q3 201446217320
Q2 201446217018
Q1 201446216618
Q4 201346216116
Q3 201346115116
Q2 201346114715
Q1 201346113815
Q4 201246113313
Q3 201246112412
Q2 201246111712

lördag 4 februari 2017

Sveriges enklaste arbitrage: Handelsbanken

Igår eftermiddag såg jag plötsligt att spreaden i Handelsbanken hade blivit omvänd, dvs B-aktien stod högre än A-aktien. Det var länge sedan detta var fallet och vid tidigare enstaka tillfällen har jag varit för långsam. Så hur gick det då? Jo, jag lyckades snabbt sälja 657 B-aktier för 136,00 och raskt inköptes 660 A-aktier för 135,10. Sedan blev jag girig och försökte bli av med fler B-aktier på säljsidan i spreaden vilket var en synnerligen dålig idé. Lyckades sälja ytterligare 267 st till snitt runt 136,80. Velade lite och lyckades inte köpa tillbaka A-aktier och sedan vände skillnaden mellan A- och B-aktien tillbaka igen. Får se på måndag ur jag löser situation. Detta lilla misslyckande störde mig så på kvällen det blev att tröstäta lite kex med goda ostar och jag kunde konstatera att Sveriges enklaste arbitrage inte är så enkelt om man blir dumsnål mitt i akten.

fredag 3 februari 2017

Ökar i Ferronordic Machines pref

Idag gjorde jag en omplacering i portföljen. Jag köpte 45 st Ferronordic Machines pref och mitt totala innehav uppgår nu till 225 preferensaktier. Köpet betalas genom att jag jag säljer delar av mina fonder samt att en liten del täcks av utdelningen från Eolus Vind. Så här slår jag två flugor i en smäll då jag ökar i ett välskött bolag på en tuff marknad samt att jag kan minska innehaven i mina dyra fonder. Hittade ett citat idag på Marketwatch som gäller hedgefonder men som träffar rätt på mina två fonder med avifter på 1,3% respektive 1,4%. Citerat fritt från minnet: ”Hedgefunds are a compensation package, not an investment product”. Så nu får gammelbanken säga hejdå till lite av mina kulor!


Varför gillar jag då Ferronordic Machines? Först och främst har de en ytterst kunnig ledning och styrelse som bevisligen lyckats navigera sig igenom krisen som varit de senaste åren. Sedan så säljer de internationellt konkurrenskraftiga produkter och här tror jag också att det sker en viss stabiliseringen inom råvaror som är ett viktigt kundsegment. Slutligen så är det preferensaktier som jag köpt vilket innebär att det inte måste gå fantastiskt bra utan det räcker med att det går lite lagom bra. Utdelningen som idag är 115 kr per kommer att öka med tio kr per år upp till 140 kr per år. På min köpkurs 922 kr ger det 12,5% per år för att stiga till 15,2%. Dessutom har bolaget rätt att köpa tillbaka preferensaktierna för 1200 kr vilket skulle kunna bli aktuellt vid en notering av stamaktierna. Vad förväntar jag mig vid bokslutet? En fortsatt stabilisering av resultatet och gärna ett resultat i nivå med Q3. Ett psykologiskt styrketecken skulle vara att de slår fast första utdelningen vid årsstämman och inte tar den som efterutdelning. Till skeptikern som säger 12% per år, är det inte ett krisbolag? Nej, Ferronordic Machines verkar på den ryska marknaden med deras marknadsräntor som även konkurrenter får betala. Så givetvis mycket risk genom att verka i Ryssland men inget krisbolag. Mitt totala innehav i Ferronordich Machines pref är nu 225 st.